Key Issues

March 27, 2017
0

Serce Chopina

SERCE  CHOPINA Refleksje na temat zataczania kręgu życiowych doświadczeń Dr. Steven Lagerberg   Tłumaczenie z angielskiego: Krzysztof Onzol Fryderyk Chopin skomponował wiele ze swoich nokturnów w taki sposób, że początkowy temat często powtarza się na zakończenie dzieła w formie bardzo nieznacznie zmienionej odpierwotnego brzmienia.  Ta subtelna zmiana dokonuje się jakby przez nabywanie doświadczeniaw trakcie przechodzenia przez cały utwor, by ostatecznie wyłonić się ze swoich początków jako wzbogacony, bardziej dojrzały i pewny siebie temat.  Niedawno temu stałem przed majestatycznąkolumną w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie Serce Chopina wciąż spoczywa […]

February 10, 2017
0

Jakie okręgi wyborcze dla Polonii?

W Polsce toczy sie obecnie dyskusja na temat zmian w systemie wyborczym. Ruch Kontroli Wyborów przedstawil na początku stycznia br. koncepcję zmiany systemu wyborczego. Oto najważniejsze postulaty: I. Uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego obejmującego całość problematyki wyborczej – nie ma uregulowań wyborczych poza Kodeksem Wyborczym, koniec z „prawem powielaczowym” wydawanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) i […]

January 22, 2017
0

Wyłącz tacie telewizor

Polska przeszła rewolucję informacyjną. O poglądach ludzi zaczął decydować Internet. Ciepła woda w kranie wystarczyła do wygrania wyborów w epoce telewizyjnej. W dobie dominacji internetu to było za mało.

November 29, 2016
0

Premier Jan Olszewski o Wołyniu

To była zbrodnia ludobójstwa popełniona w sposób szczególnie okrutny i ze szczególną premedytacją.

August 30, 2016
2

Podzwonne dla Kongresu?

M. Szajnert Kongres Polonii Amerykańskiej jako federacja organizacji identyfikujących się z szeroko rozumianą polskością u swoich początków miał rzeczywiste uprawnienia do reprezentowania Amerykanów polskiego pochodzenia i Polonii w Stanach Zjednoczonych, co wynikało z faktu przynależności doń ogromnych liczebnie: Związku Narodowego Polskiego, Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, Związku Polek w Ameryce, Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Stowarzyszenia Weteranów Armii […]

August 29, 2016
0

Letter to Presidential Candidates

Dear Secretary Clinton / Dear Mr. Donald J.Trump The Polish American Congress (PAC), established in 1944, is the oldest and largest organization in politically organized Polish America. During past United States presidential election campaigns, candidates have opted to answer the PAC’s questions on issues of concern to our members. I hope that you will decide […]