President message | Polish American Congress

Drodzy Państwo,

Nowa prezydentura, ale zakres zadań pozostaje przed nami niezmiennie i od lat ten sam. Głównym zadaniem Kongresu Polonii Amerykańskiej, w tym również naszych lokalnych struktur w Południowej Kalifornii, w sytuacji nasilającej się w ostatnim czasie międzynarodowej, antypolskiej kampanii politycznej i ściśle z nią związanej nagonki medialnej, jest walka o dobre imię Polski i Polaków. Dlatego też wspieranie wszelkich sił politycznych i środowisk, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, które mają na sercu suwerenność Polski i jej dobro, i które swoimi działaniami przyczyniają się do jej wszechstronnego rozwoju, musi być dla nas zadaniem pierwszoplanowym. Polityka historyczna jest ściśle powiązana z pracą edukacyjną i informacyjną. Naszym obowiazkiem jest wiec wspieranie pro-polskiej polityki i narracji historycznej i przeciwstawianie się wszelkim, mającym obecnie miejsce, próbom przepisywania i „reinterpretacji” historii, które w oczywisty sposób obliczone są na tworzenie i lansowanie nowego, fałszywego stereotypu Polaka jako kolaboranta hitlerowskich Niemiec, oraz gnębiciela i mordercy Żydów i innych mniejszości narodowych. Efektywne przeciwdziałanie wzmiankowanej tu eskalacji antypolskich działań propagandowych, wymaga od nas wykonania ogromnej pracy edukacyjnej zarówno wśród Polonii, jak i wsród reszty Amerykanów; wymaga ono równiez nowego otwarcia naszej organizacji na zewnątrz i uwzględnienia w naszej działalności środowisk reprezentujących najszersze możliwe spektrum polskiej myśli patriotycznej. Liczę na aktywizację członków Kongresu Polonii Amerykańskiej, oraz na współpracę z innymi organizacjami polonijnymi, oraz z osobami organizacyjnie, do tej pory, niezrzeszonymi. Zapraszam Państwa serdecznie do szeroko pojętej i wieloplanowej współpracy!
Edward Wojciech Jeśman
Prezes i Dyrektor Krajowy
Kongres Polonii Amerykańskiej
Południowej Kalifornii