PREMIER M. MORAWIECKI W ŚWIATOWYCH MEDIACH O 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

14 sierpnia

Tekst premiera Mateusza Morawieckiego o przypadającej w sobotę 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej ukazał się w piątek w zagranicznych mediach – m.in. we francuskim dzienniku „L’Opinion”, austriackim „Die Presse” czy tureckiej agencji Anatolia – w ramach akcji „Opowiadamy Polskę światu”.

Premier Morawiecki nazywa 15 sierpnia 1920 r. „punktem węzłowym, który definiuje dalszy bieg dziejów” Polski i Europy.

„Odrodzona w 1918 roku Polska stoczyła wtedy decydującą, zwycięską bitwę z wojskami bolszewickimi, które miały przenieść ogień rewolucji komunistycznej na całą Europę Zachodnią” – pisze. Według premiera bitwa ta powinna być wymieniana „jako decydujący moment w walce z totalitaryzmem w Europie”, a z powodu żelaznej kurtyny jej znaczenie „dla dziejów Europy nie zapisało się w pamięci świata w sposób, na jaki zasługuje”.

Zwycięska Bitwa Warszawska to „ukoronowanie jednego z najbardziej niezwykłych epizodów europejskiej i globalnej historii budowy nowoczesnego narodu” – premier Mateusz Morawiecki tutaj podkreśla „skalę transformacji polskiego społeczeństwa z feudalnego w jedno z najnowocześniejszych społeczeństw obywatelskich Europy” – właściwie bez posiadania własnych instytucji państwowych.

Podaje to za dowód na to, że Polacy potrafili „skonsolidować się wokół najbardziej nowoczesnych pojęć – pozytywizmu, demokratycznych reform, upodmiotowienia kobiet i mas społecznych”.

Historia polskiej demokratyzacji „zwieńczona jest niezwykle wymagającym egzaminem dojrzałości”, jednak – jak zaznacza polityk – wojna z bolszewikami okazała się być pokazem niezwykłej jedności narodu polskiego.

„Różnice polityczne ojców polskiej niepodległości z wszystkich obozów zeszły absolutnie na dalszy plan w obliczu obrony bytu państwowego”, a polskie społeczeństwo masowo i z ogromnym zaangażowaniem Kościoła katolickiego wsparło wysiłek wojenny – opowiada, podając za przykład powstanie Armii Ochotniczej pod dowództwem gen. Hallera, która szybko przekroczyła stan 100 tys. żołnierzy.

Jak zauważa w swoim artykule premier Mateusz Morawiecki, „Polacy uratowali Zachód od doświadczenia totalitarnego ludobójstwa, opisanego przez wybitnych francuskich historyków w słynnej »Czarnej księdze komunizmu«”. Polskie doświadczenie komunizmu z jego tragicznymi i długotrwałymi konsekwencjami jest często niezrozumiane – przyznaje szef rządu i wskazuje na dziedzictwo postkomunizmu „jako realny problem, deformujący rzeczywistość społeczną i instytucjonalną krajów, które przeszły transformację demokratyczną”.

W SULEJÓWKU OTWARTO MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

14 sierpnia

W Sulejówku oficjalne otwarte zostało Muzeum Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą oraz rodzina marszałka.

Muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera ekspozycję stałą, ukrytą w podziemiach. Drugą stanowi Dworek Milusin, który marszałek Piłsudski otrzymał od swoich żołnierzy w 1923 roku.

W muzeum są też sale, w których będą odbywały się m.in. koncerty i zajęcia edukacyjne. Całość zlokalizowana jest na 4 hektarach terenu parkowego.

POLSKA GOSPODARKA W RECESJI

14 sierpnia

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, PKB Polski w drugim kwartale tego roku spadł o 8,2 procent w skali rok do roku oraz o 8,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

To najgorszy wynik w historii, ale i tak lepszy niż oczekiwali ekonomiści. Znaleźliśmy się w najgłębszej od 25 lat recesji. Załamanie gospodarcze to efekt obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Jeszcze w pierwszym kwartale odnotowywaliśmy wzrost na poziomie 2,0 procent.

Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w najbliższych kwartałach nasza gospodarka będzie się odbijać. Od maja trwa bowiem dynamiczna odbudowa życia gospodarczego w naszym kraju.

Tymczasem polska gospodarka najmniej ucierpiała na skutek pandemii wśród krajów Unii Europejskiej. Ze wstępnych danych opublikowanych pod koniec lipca PKB w strefie euro spadło o 12,1 procent rok do roku, zaś na terenie całej UE o 11,9 procent. Najgłębszy spadek PKB aż o 18,5 procent odnotowano w Hiszpanii. Także gospodarka Francji skurczyła się o 13,8 procent. We Włoszech spadek PKB oszacowano na 12,4 procent, a w Niemczech na 10,1 procent.

NOMINACJE GENERALSKIE

14 sierpnia

Zwierzchnik Sił zbrojnych Andrzej Duda wręczył w Warszawie nominacje generalskie 13 oficerom Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła tegoroczne Obchody Święta Wojska Polskiego, które połączone są z obchodami 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r.

To bardzo ważny dzień, bo to jedne z najbardziej symbolicznych nominacji generalskich w historii Wojska Polskiego – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Dziesięciu oficerów Wojska Polskiego otrzymało nominację na pierwszy generalski stopień – generała brygady. Pozostałych trzech, akty mianowania na stopień generała dywizji.

Zgodnie z konstytucją postanowienia w sprawie nominacji generalskich prezydent podpisuje na wniosek ministra obrony.

TRWAJĄ OBCHODY 100-LECIA CUDU NAD WISŁĄ

13 sierpnia

Rozpoczęły się kilkudniowe obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W Muzeum Wojska Polskiego minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak otworzył wystawę eksponatów z tamtego okresu. Wystawa zawiera m.in. repliki sztandarów Armii Czerwonej zdobyte przez Wojsko Polskie.

– Przedmioty wydobyte kilka lat temu podczas ekshumacji mogiły żołnierskiej w okolicach Wyszkowa – te przedmioty można zobaczyć na naszej wystawie. Można zobaczyć też broń, umundurowanie, wyposażenie żołnierzy, którzy walczyli w 1920 roku, walczyli z nawałą bolszewicką – powiedział Michał Pacut, kurator wystawy.

Bitwa Warszawska uważana jest za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata. Polscy żołnierze uratowali Europę przed komunizmem – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. – Wyróżnili się niezwykłą dzielnością, niezwykłą ofiarnością, męstwem, wśród nich było wielu ochotników, tych którzy stanęli do obrony ojczyzny, dlatego że uważali, iż jest to ich obowiązkiem, żeby obronić wspólnotę narodową przed nawałą bolszewicką – wskazał szef resortu obrony narodowej.

Poczta Polska wyemitowała specjalny znaczek z okazji trwających obchodów.

TRZECH POLAKÓW ZATRZYMANYCH NA BIAŁORUSI JEST JUŻ NA WOLNOŚCI

13 sierpnia

W środę polska placówka dyplomatyczna w Mińsku potwierdzała zatrzymanie trzech obywateli Polski, a w czwartek poinformowano, że są to cztery osoby.

W związku z zatrzymaniem na Białorusi w ciągu ostatnich dni blisko 7 tys. ludzi areszty są przepełnione i mnóstwo ludzi bezskutecznie poszukuje informacji o swoich bliskich.

Wsparcia prawnego udzielają aktywiści centrum praw człowieka Wiasna, a także wolontariusze, którzy w aresztach ręcznie spisują listy zatrzymanych, a następnie umieszczają je w internecie.

Bliscy zatrzymanych koordynują swoje poszukiwania za pomocą komunikatorów i sieci społecznościowych.

TRWAJĄ PRACE NAD WSPARCIEM DLA SYBIRAKÓW

13 sierpnia

Sejm pod koniec lipca przyjął prezydencki projekt ustawy o przyznaniu świadczeń pieniężnych osobom, które w latach 1939-1956 były zesłane lub deportowane do Związku Sowieckiego. Ustawa trafiła teraz do Senatu. Senator PiS Janina Sagatowska złożyła do niej poprawki. Domaga się, by pomoc dotyczyła osób nie tylko deportowanych do ZSRR, ale także deportowanych przez władze sowieckie. Zaapelowała również, by świadczenie pieniężne przysługiwało osobom deportowanym w okresie od 1936, a nie 1939 roku.

– Grupa najbardziej dotknięta z tego okresu deportacji zostanie całkowicie pominięta. Uważam, że my, szczególnie jako Senat, gdzie od nas wychodziła ustawa o repatriacji jeszcze w 1999 roku i tak dalej, opiekujemy się Polakami na świecie i nie możemy wykluczyć tej grupy osób z dobrodziejstwa tej ustawy. Jest to już niewielka grupa i to już ostatni dzwonek do naprawienia tych krzywd, tego cierpienia dzieci i zesłańców – powiedziała senator Janina Sagatowska.

Nowe przepisy przewidują przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych, które – biorąc pod uwagę średni czas przebywania na zesłaniu – mogą wynieść ponad 13 tys. zł. Pieniądze te będą przyznawane w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania danej osoby na zesłaniu lub deportacji w Związku Sowieckim. Za każdy miesiąc okresu podlegania w latach 1939–1956 tego rodzaju represji ma przysługiwać 200 zł; jednorazowe świadczenie nie może wynieść mniej niż 2 400 zł.

Świadczenie trafi do około 22 tysięcy osób.

PREZYDENCI POLSKI, LITWY, ŁOTWY I ESTONII APELUJĄ DO WŁADZ BIAŁORUSI O DEESKALACJĘ NAPIĘĆ

13 sierpnia

O deeskalację napięć, zaprzestanie używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym, uwolnienie zatrzymanych uczestników protestów politycznych i zainicjowanie dialogu z narodem zaapelowali do władz Białorusi prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydenci wspólnie deklarują w apelu gotowość podjęcia mediacji.

„Jesteśmy przekonani, że tylko dialog jest w stanie efektywnie poprowadzić Białoruś na drogę rozwoju, na drogę bezpieczeństwa, spójności społecznej i na drogę przyszłości, której wszyscy życzymy Białorusi, czyli demokratycznego, wolnego państwa, członka europejskiej wspólnoty narodów” – zaznaczył Krzysztof Szczerski.

W apelu prezydenci czterech państw – jak zaznaczono w tekście członków NATO i Unii Europejskiej – podkreślili, że chcieliby, aby „Białoruś była krajem stabilnym, demokratycznym, niezależnym i zamożnym”. Wezwali oni w nim władze Białorusi także do „natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów politycznych oraz zaprzestania dalszych prześladowań”, a także do „natychmiastowego zainicjowania dialogu z Narodem Białoruskim, wsłuchania się w głos obywateli oraz zagwarantowania im wolności wypowiedzi”.

Zadeklarowali gotowość zaoferowania „zaangażowania mediacyjnego” w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania na Białorusi oraz wzmocnienia niezależności i suwerenności Białorusi”.

PRZY KOPALNI „ZOFIÓWKA” OTWARTO WYSTAWĘ PT. „TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ”

13 sierpnia

Wystawę IPN pt. „Tu rodziła się Solidarność”, prezentującą protesty w 1980 r. i proces tworzenia się niezależnych od władz PRL związków zawodowych, można od czwartku oglądać przy kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Ekspozycję ustawiono na placu przy pomniku Porozumienia Jastrzębskiego, które było dopełnieniem porozumień zawartych między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. To ostatnia regionalna prezentacja wystawy – po Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej i Bielsku-Białej – związanej z obchodami 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

Jak przypominają przedstawiciele IPN, wieczorem 28 sierpnia 1980 r. – jako pierwsza w Jastrzębiu-Zdroju – zastrajkowała kopalnia Manifest Lipcowy (dzisiaj „Zofiówka”). Jeszcze w nocy strajk rozpoczął się w kopalni Borynia, a następnego dnia rano w kopalni ZMP w Żorach, w ślad za nimi poszły następne kopalnie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Przy Manifeście Lipcowym powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), którego przewodniczącym został Jarosław Sienkiewicz. Strajki w Jastrzębiu dotyczyły nieprawidłowości w organizacji pracy w górnictwie, ale miały także charakter solidarnościowy z protestującym Wybrzeżem.

2 września jastrzębski MKS rozpoczął negocjacje z komisją rządową, które trwały zaledwie kilka godzin. 3 września zawarto porozumienie z władzami, które było trzecim, po szczecińskim i gdańskim. Zapisano w nim m.in. poparcie 21 postulatów gdańskich, zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie, wprowadzanie wolnych sobót od początku 1981 r. Zgodnie z zapisami porozumienia jastrzębski MKS przekształcił się w Międzyzakładową Komisję Robotniczą (MKR), która stała się jednym z głównych centrów międzyzakładowych struktur nowych związków zawodowych w województwie katowickim.

Obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności” IPN zainaugurował 1 lipca. Z tej okazji przygotował wystawę „Tu rodziła się Solidarność”, która była pokazana równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce. Katowicki oddział Instytutu opracował regionalną cześć wystawy – przedstawiającą tworzenie się niezależnych związków zawodowych na terenach znajdujących się w dzisiejszych granicach administracyjnych województwa śląskiego – oraz cztery wystawy lokalne poświęcone: Tarnowskim Górom, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej i Jastrzębiu-Zdroju.

Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku kraju. Prezentacja cyklu wystaw jest skoordynowana i tworzy w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim.

PUBLIKACJA WŁADZ STOLICY

13 sierpnia

Władze Warszawy sfinansowały publikację – która jak alarmuje „Nasz Dziennik” – ma indoktrynować młodzież, wmawiać jej, że Polskę zalewa fala faszyzmu. Mowa o książce pt. „Szkoła wobec faszyzmu”. Zredagowały ją lewicowe aktywistki m.in. Kazimiera Szczuka i Magdalena Gawin. Zdaniem autorek, Polska jest szczególnie zagrożona faszystowską ideologią, za której przejaw uznały na przykład manifestacje patriotyczne.

To kolejny dowód konsekwentnie realizowanego przez Lewicę planu zawłaszczania przestrzeni publicznej – wskazała w rozmowie z Redakcja Informacyjną Radia Maryja Barbara Nowak. Jak oceniła małopolska kurator oświaty: „Tę wojnę cywilizacyjną na razie przegrywa Prawica”. Dlatego potrzebna jest mobilizacja prawicowych środowisk, podjęcie działania m.in. w obszarze kultury.

Barbara Nowak stwierdziła również, że „artyści lewicowi dostają pieniądze, są promowani, natomiast prawicowi artyści nie mają możliwości przebicia”.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA JANUSZA KURTYKĘ ZOSTAŁA ODSŁONIĘTA W NOWEJ SIEDZIBIE IPN

13 sierpnia

Odsłonięcie tablicy, poświęconej dr. Januszowi Kurtyce, działaczowi opozycji antykomunistycznej, historykowi i prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010 odbyło się w nowej siedzibie Centrali IPN przy ul. Postępu 18 w Warszawie.

Podczas uroczystości dr Jarosław Szarek zwrócił uwagę, że 13 sierpnia przypada 60. rocznica urodzin zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej historyka.

„Urodził się w Nowej Hucie. 30 lat przyszło mu żyć w Polsce komunistycznej, ale okazał się człowiekiem zupełnie odpornym na komunizm. Jego nie dotknął ten system. On nawet odrobinę nim nie nasiąknął” – zaznaczył. Prezes IPN wspomniał, że Janusz Kurtyka „z ducha był człowiekiem wolnym i niepodległym”.

„Pozostawił nam świadectwo – jako już młody człowiek – zmagań z systemem komunistycznym w końcu lat 70., później jako działacz niezależnego zrzeszenia studentów w latach 80. A później przygodą jego życia było budowanie i tworzenie Instytutu Pamięci Narodowej, tej niezwykłej instytucji, która miała z jednej strony zerwać, pokazać zło systemu komunistycznego, ale z drugiej strony miała pokazać te heroiczne postawy naszych rodaków, którzy płacili taką cenę, żeby system komunistyczny upadł” – powiedział.

Dodał, że Janusz Kurtyka był doskonałym historykiem, który „nie ograniczał historii do poszczególnych dat”.

AMERYKAŃSKIE WOJSKA BĘDĄ W POLSCE NIEZALEŻNIE, KTO BĘDZIE PREZYDENTEM USA

13 sierpnia

Umowa o współpracy obronnej zostanie podpisana w sobotę, kiedy w Polsce przebywał będzie sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że umowa będzie realizowana niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią w amerykańskiej administracji. – To jest uzgodnienie, które ma charakter państwowy. 15 sierpnia podpiszemy umowę o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską i USA. To będzie umowa, która ma charakter państwowy – dodał Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej przekonuje, że w relacjach z Polską zarówno Republikanie, jak i Demokraci mówią jednym głosem.

Umowa o współpracy obronnej Polski i Stanów Zjednoczonych przewiduje przerzucenie na terytorium naszego kraju większej liczby amerykańskich żołnierzy. Dodatkowo w Polsce ulokowane zostanie wysunięte dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA.

CHINY SĄ WIĘKSZYM WYZWANIEM NIŻ BYŁ ZSRR

12 sierpnia

Przemawiający w środę w czeskim Senacie sekretarz stanu USA Mike Pompeo zaznaczył, że Chiny są pod niektórymi względami trudniejszym przeciwnikiem niż był ZSRR podczas zimnej wojny. Podkreślił też, że Rosja poprzez dezinformację stara się podważyć demokrację w Czechach.

„To co się teraz dzieje to nie jest zimna wojna 2.0 (…). Wyzwanie polegające na przeciwstawieniu się zagrożeniu ze strony Komunistycznej Partii Chin (KPCh) jest pod niektórymi względami o wiele trudniejsze” – mówił szef amerykańskiej dyplomacji.

Ocenił, że KPCh już jest uwikłana w życie polityczne, gospodarcze i społeczne Zachodu w sposób, w jaki nigdy nie był ZSRR. Mike Pompeo zaznaczył, że dzieje się tak z powodu globalnej siły chińskiej gospodarki, która opiera się też na kradzieży własności intelektualnej na Zachodzie. Sekretarz stanu USA wyraził jednak przekonanie, że wolne społeczeństwa okażą się silniejsze niż reżimy autorytarne.

Mówiąc o Rosji Mike Pompeo zaznaczył, że Moskwa stara się podważyć bezpieczeństwo i demokrację w Czechach poprzez dezinformację i ataki informacyjne.„Widzieliśmy, jak stara się inaczej napisać historię” – wyjaśniał.

Mike Pompeo wspomniał również o ekonomicznych groźbach ze strony Chin wobec państw, których przywódcy postępują inaczej niż życzyłby sobie tego Pekin. Te groźby szef amerykańskiej dyplomacji nazwał kłamstwami i z uznaniem mówił o planowanej na przełom sierpnia i września wizycie przewodniczącego czeskiego Senatu Milosza Vystrczila na Tajwanie.

WOJSKO POLSKIE ORGANIZATOREM OBCHODÓW NA WESTERPLATTE

11 sierpnia

Od tego roku to Wojsko Polskie będzie organizować obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszak.

Dotychczas organizatorem uroczystości rocznicowych na Westerplatte były władze Gdańska, do którego należała część terenów Westerplatte. Obecnie przeszły one pod władanie Skarbu Państwa.

Od czterech lat na terenie półwyspu prowadzone są prace archeologiczne. Pozwoliły odnaleźć szczątki 10 osób. – To wszystko mobilizuje nas do przyspieszenia wszelkich prac, również w zakresie budowy cmentarza, na którym polscy żołnierze zostaną godnie pochowani – zaznaczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Konkurs na koncepcję cmentarza ogłosiło Muzeum II Wojny Światowej Docelowo na Westerplatte ma powstać muzeum, które godnie upamiętni pamięć o poległych.

TO W POLSCE DZIĘKI ZWYCIĘSTWU SPRZED 100 LAT OCALONA ZOSTAŁA CYWILIZACJA ŁACIŃSKA

11 sierpnia

We wtorek w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się konferencja prasowa na temat działań IPN w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej.

Przed stu laty rozgrywał się bój o wszystko, o przyszłość Europy. To w Polsce dzięki zwycięstwu odniesionemu przed 100 laty została ocalona cywilizacja łacińska, chrześcijaństwo – powiedział we wtorek na konferencji prasowej prezes IPN Jarosław Szarek.

Wskazał, że „dzisiaj wiemy już po stu latach, jak niszczycielski był komunizm, co niósł ze sobą”.

„Spotykamy się 11 sierpnia, jakże to wymowna data. 11 sierpnia 1937 roku rozpoczęła się +Operacja polska+ NKWD. Co najmniej 111 tys. naszych rodaków mieszkających w Związku Sowieckim zostało zamordowanych tylko za to, że byli Polakami, że pozostali wierni wierze ojców, pozostali wierni swej Ojczyźnie, pozostali wierni temu, co Polskę stanowi, pozostali wierni wolności i dlatego musieli umrzeć” – przypomniał prezes IPN.

Podkreślił, że „gdyby nie zwycięstwo w 1920 roku, taki los spotkałby tysiące, jeżeli nie miliony Polaków już wcześniej”. Jak mówił, „to, że nie są to bezpodstawne przypuszczenia, pokazała historia na Ukrainie w trakcie +Wielkiego Głodu+”.

„Polska 1920 roku powstrzymała armię bolszewicką, mimo że tak naprawdę była sama. To zwycięstwo nie miało prawa się dokonać. Często nazywane jest cudem, bo ten cud był w wielu wymiarach. Państwo, które miało kilkanaście miesięcy niepodległości, państwo klecone z trzech rozbiorowych dzielnic, bez przemysłu. Państwo ogromnych obszarów nędzy, biedy, braków gospodarczych. Państwo bez jednolitej armii, która dopiero co się tworzyła, musiało stawić czoło najazdowi ze Wschodu” – przypomniał dr Jarosław Szarek.

Zaznaczył, że to się udało, ponieważ „w lipcu 1920 roku Polacy w znacznej mierze się zjednoczyli”.

„Zjednoczyli się wobec tej groźby. Ci Polacy sprzed 100 lat niewiele różnili się od nas – było wiele wśród nich egoizmu, małości, byli pogrążeni w ostrych partyjnych sporach, ale wtedy wszystko to przestało mieć znaczenie. Wszyscy połączyli się pod hasłem do broni” – wskazał.

Jak mówił, „wyrazem tego jest zaangażowanie setek tysięcy Polaków w tworzenie zaplecza wewnętrznego dla armii”.

„Takim najbardziej wyraźnym tego przejawem jest utworzenie stutysięcznej armii ochotniczej, o może małej wartości bojowej, ale o ludziach, którzy wierzyli w zwycięstwo i przynieśli morale do tej armii zawodowej” – podkreślił.

„Ten wielki czyn, armii ochotniczej, i tych Polaków, którzy utworzyli ten wewnętrzny front wsparcia armii, upamiętnia IPN w całej Polsce. Nie chcemy, żeby to zwycięstwo 1920 roku było ograniczone tylko do tych miejsc, gdzie rozgrywały się bitwy, do Ossowa, Radzymina, Komarowa, Płocka czy Włocławka. To był wysiłek całego narodu, dlatego przypominamy ten wielki czyn ochotniczy 1920 roku, wieszając w punktach werbunkowych tablice upamiętniające tych młodych ludzi, którzy zdecydowali się stanąć do obrony ojczyzny – od Sosnowca po Suwałki, od Sędziszowa Małopolskiego po pomorskie Zblewo” – mówił prezes IPN.

Zaznaczył, że „rok 1920 pozwolił na stworzenie na dwie dekady niepodległego państwa”. Ocenił, że „dzięki tym dwóm dekadom niepodległej Polski mogliśmy przeżyć później okupację niemiecką i sowiecką”.

„Pamięć o tym pozwalała przeżyć lata komunistycznego zniewolenia. Dzisiaj w wolnej Polsce mamy obowiązek przypominania, pamiętania o tym wielkim czynie, wielkim poświęceniu, ofierze naszych rodaków sprzed 100 lat” – wskazał.

UPAMIĘTNIONO POLSKIE OFIARY SOWIECKIEGO LUDOBÓJSTWA Z LAT 1937-38

11 sierpnia

Na pl. o. Adama Studzińskiego w Krakowie, pod tablicą upamiętniającą Polaków zamordowanych w wyniku sowieckiego terroru w latach 1937-38, dyrektor krakowskiego IPN Filip Musiał i wojewoda Małopolski Łukasz Kmita złożyli wieńce.

W programie uroczystości, w których z powodu pandemii koronawirusa brała udział ograniczona liczba osób, nie przewidziano przemówień.

We wtorek mija 83. rocznica wydania rozkazu (nr 00485) przez szefa NKWD Nikołaja Jeżowa, który zapoczątkował eksterminację Polaków – obywateli Związku Sowieckiego. Rozkaz, przed jego wydaniem, zaakceptowało Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) z Józefem Stalinem na czele.

W wyniku tzw. operacji polskiej NKWD w latach 1937-38 aresztowano prawie 140 tys. osób polskiej narodowości, w tym 111 091 osób skazano na karę śmierci. Mordowano w ten sposób m.in. działaczy polonijnych, nauczycieli, urzędników, księży, zamożniejszych rolników, pracowników służby leśnej i rzemieślników. Według szacunków niektórych historyków, z rąk Sowietów mogło zginąć nawet 200 tys. Polaków.

Według informacji IPN, w 1937 r. Sowieci uznali, że „Polacy nie kwalifikują się do resocjalizacji”. Polaków masowo mordowano albo zsyłano do łagrów, gdzie umierali z głodu i wycieńczenia, zmuszani do niewolniczej pracy.

IPN zwrócił uwagę, że dziś symbolem komunistycznych zbrodni jest przede wszystkim rozstrzelanie polskich jeńców w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni z lat 1940-1941, tymczasem w ramach operacji polskiej NKWD zginęło 10 razy więcej niewinnych ludzi.

„Tragiczne wydarzenia sprzed ponad 80 lat są jednak w Polsce niemal nieznane. W czasach komunizmu był to temat tabu, a w odróżnieniu od tragedii katyńskiej czy wołyńskiej, powszechna pamięć o operacji polskiej NKWD nie została wciąż przywrócona” – podał IPN.

NIE MA ZGODY SOLIDARNEJ POLSKI NA PRYWATYZACJĘ LASÓW

10 sierpnia

Nie będzie zgody Solidarnej Polski na prywatyzację lasów – zapewnił w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam minister środowiska Michał Woś. Sprawa dotyczy apelu, jaki kilka dni temu do rządu Zjednoczonej Prawicy wystosowało Ekologiczne Forum Młodzieży.

Zarząd organizacji sprzeciwia się prywatyzacji lasów, która – tak twierdzi – dokonuje się pod przykrywką budowania domów. „Polski rząd na czele z Panem Premierem RP Mateuszem Morawieckim w projekcie ustawy (…) zamierza przekazać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) ponad 300 tys. ha gruntów leśnych (jest to wielkość porównywalna do jednego województwa)” – pisze Zarząd Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży.

Ekologiczne Forum Młodzieży podkreśla, że tego typu działania doprowadzą do szeregu negatywnych skutków.– Spowoduje to negatywne skutki dla Polski, takie jak zmniejszenie powierzchni lasów w kraju, zagrożenie suszą i powodzią, zmniejszy pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewa oraz ograniczy dostępność dla turystów – dodaje Zarząd Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży.

Do całej sprawy na antenie TV Trwam w programie „Polski punkt widzenia” odniósł się minister środowiska Michał Woś. Jak mówił – nie może być zgody na to, żeby działki były przeznaczone do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jak zapewnił, zgody Solidarnej Polski na prywatyzację lasów nie będzie.

Ekologiczne Forum Młodzieży czeka na odpowiedź rządu. Przypomina Prawu i Sprawiedliwości, że w 2015 roku poparło inicjatywę społeczną zbierania podpisów przeciw prywatyzacji polskich lasów.

INICJATYWY IPN I MUZEÓW NA 100. ROCZNICĘ WYBUCHU II POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

9 sierpnia

Ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony wydarzeniom 1920 r. na Górnym Śląsku, szczególnie zwycięskiemu II powstaniu śląskiemu, a także miniaturowe repliki sztandaru „Tobie Polsko” – to niektóre inicjatywy IPN na 100. rocznicę tego zrywu

W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu II powstania śląskiego (18 sierpnia) katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował szereg działań edukacyjnych, publikacji oraz wydarzeń okoWiadomolicznościowych. Współpracuje przy tym z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, którego oddziałem jest Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, a także Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Jak mówił dyrektor katowickiego oddziału IPN Andrzej Sznajder, historia powstań śląskich, a już szczególnie II i III powstania śląskiego, to nie tylko historia Katowic i przyległości, ale także części Górnego Śląska, dziś nazywanej Opolszczyzną. Dlatego w kontekście zbliżającej się rocznicy katowicki IPN podjął działania m.in. o zasięgu ogólnopolskim. Jednym z nich jest dodatek prasowy „II Powstanie Śląskie 1920 roku”, przygotowany we współpracy z grupą Polska Press, który zostanie dołączony do 16. dzienników regionalnych grupy (w woj. śląskim – do „Dziennika Zachodniego”).

Na dodatek składa się 10 artykułów opisujących różne aspekty tych wydarzeń oraz przewodnik powstańczy i kalendarium. Autorami tekstów są pracownicy katowickiego oddziału IPN oraz badacze z innych ośrodków zajmujący się tematyką górnośląską.

W TORUNIU OTWARTO PARK PAMIĘCI NARODOWEJ „ZACHOWALI SIĘ JAK TRZEBA”

8 sierpnia

W Toruniu odbyła się uroczystość Otwarcia Parku Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głodź.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Polski Andrzej Duda. Odczytała go Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP. – Pamięć o tych zwykłych-niezwykłych osobach jest szczególnie cenną, nieusuwalną częścią polskiej pamięci i tożsamości. Ich wierność najwyższym ideałom, ich bohaterska postawa i tragiczna, często bardzo okrutna śmierć, jaką ponieśli za udzielaną pomoc, należą do najdonioślejszych doświadczeń całej ludzkości. Godne upamiętnienie polskich Sprawiedliwych jest i na zawsze pozostanie zaszczytnym obowiązkiem Rzeczypospolitej – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Słowo do zgromadzonych skierował Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR który przypomniał tragiczny bilans ofiar II wojny światowej ze strony polskiej. – Zapamiętajmy, przed wojną było w Polsce 35 milinów obywateli. Po wojnie w nowych granicach 24 miliony. Miliony zostały zamordowane, a wielu zostało za granicami wschodu i zachodu. Obyśmy o tym pamiętali. Oby nas to czegoś nauczyło. Obyśmy byli jak „Inka”, która napisała przed egzekucją w grypsie: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” – akcentował o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Głos zabrał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wskazał, że świadomość narodowa jest oparta o kulturę, pamięć, która musi odnosić się do historii uczciwie napisanej i opowiedzianej.

Posted 
Aug 19, 2020
 in 
Polish News
 category

More from 

Polish News

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.