Posts by 

MichaƂ WaƂach

Key Issues

BarbarzyƄcy u bram

Atak SowietĂłw na Polskę latem 1920 roku często okreƛlany jest mianem bolszewickiej nawaƂy. Same dziaƂania „czerwonych” przedstawia się jako ambitny plan podboju caƂego ƛwiata. ChociaĆŒ zajęcie Polski miaƂo być preludium do rozplenienia komunizmu na caƂym ƛwiecie to wkroczenie wojsk bolszewickich na ziemie Rzeczypospolitej trudno nazwać szczegĂłlnie spektakularnym wydarzeniem.

Posts by 

MichaƂ WaƂach

We're on Instagram

View Profile